Om Folvell gårdFolvell Gård eies og drives av Elin og Martin Skovseth sammen med våre to barn Andrea (18) og August (11).

Folvell gård ble i 2012 tildelt næringsprisen i Nes kommune. Vi fikk prisen fordi vi driver innovativ gårdsdrift, med satsing på svineproduksjon og jordbærproduksjon. Vi ser på tildelingen som en anerkjennelse av vårt arbeid, og ikke minst en motivasjon til videre utvikling og jobbing med gården.

 

Garden har blitt drevet som en tradisjonell østlandsgard. Frem til 1982 hadde vi ku på gården. Nå er det griseproduksjon i driftsbygningene. I tillegg produserer vi korn, høy og jordbær. Det er også to hester og høner på gården.

Jordbær begynte vi med i 1994 og har inntil nå drevet med salg og sjølplukk på hele arealet.

Bygdeboka for Nes forteller at Folvell ble ryddet som gard i eldre jernalder, før vikingetida.

En tid etter svartedauen (1349) ble garden delt i to omtrent like store garder, Nordre og Søndre Folvell.