Om jordbær

De fleste sorter er beskrevet som søte og gode. Det viktigste med smaken på jordbær er imidlertid værforholdene under modninga av bæra. Passe med sol og passe temperatur, og passe med nedbør (ikke for brennende sol, og ikke alt for varmt) vil i tillegg til riktig gjødsling og stell, gi meget søte og gode bær.
Frida
Ny norsk sort med store bær, og smak omtrent som Korona.

Korona

er den sorten vi har mest av, det er også sånn på landsbasis. Sorten er søt og god, særlig til å spise fersk. Ganske store bær og raske å plukke.


Polka
er en forholdsvis ny jordbærsort, men har blitt veldig populær på kort tid. Er den sorten som ligner mest på Senga i egenskaper.


Noen flere fakta om jordbær

  • Det er 843 jordbærdyrkere i Norge.
  • Produksjonsarealet er på ca 17.000 dekar.
  • Pr. dekar høster bonden ca 1 tonn jordbær.
  • Omregenet i antall jordbærkurver, skulle dette bli 34 millioner kurver med saftige norske jordbær årlig.
  • Jordbærsesongen i Norge varer fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september.
  • En jordbærplante gir normalt bær i 3-6 uker, avhengig av temperaturen.
  • Størstedelen av jordbærproduksjonen foregår i fylkene rundt Oslofjorden og i innlandet rundt Mjøsa.
  • Jordbær har sitt opphav i Amerika. I Norge dyrkes det i hovedsak 8-10 sorter.